Senast uppdaterad 2012-06-06 16:57

CEA funnet hos Silken Windhounds vid gentestning

Ännu har ingen Silken Windhound fått diagnosen CEA vid ögonlysning men då vi fick reda på att LHW, den lurchertyp som är en av grundstenarna i rasen Silken Windhound hade mindre än 10% individer fria från CEA, började vi ett eget testprogram. Läs mer om bakgrunden till denna testning.

Sedan Maj 2011 har hittills drygt 250 hundar testats.

Av de testade hundarna har 3-4% befunnits vara CEA affected (dubbelbärare) och ca 24% bärare.
De hundar som via gentest funnits vara affected har ögonlysts igen men ögonlysningen visar ingen CEA trots att hundarna har gendefekten i dubbel upplaga.

Vi har det alltså i rasen även om vi aldrig sett det tidigare vid ögonlysningar.
CEA kan åtföljas av s k modifiers som förhindrar att CEA bryter ut, trots att hunden bär på anlagen. Det ser ut som att vi i rasen haft turen att få med dessa modifiers.
Dom kan man för närvarande inte påvisa med tester och man vet inget om nedärvningen. Modifiers är inget vi kan förlita oss på och därför testas nu alla avelshundar, faktum är att de flesta avelshundarna i världen nu redan är testade!

De flesta hundarna i Sverige är testade och fria, genom att vi testat de hundar som gått i avel vet vi att samtliga kullar födda i Sverige är heridetärt fria.
Även den allra första importen som inte längre är i livet och som  ligger till grund för en stor del av Europas Silken Windhounds testades postumt via lagrade DNA-prover. Endast en bärare i Sverige har upptäckts, en import som ännu inte gått i avel.
Med tanke på att närmare en tredjedel är bärare eller affected av det totala antalet hundar i världen så har vi i Sverige klarat oss oerhört bra.

För all avel med Silken Windhound från och med nu så gäller att ha reda på exakt vilken status har när det gäller CEA, precis som vi gjort i flera år med MDR1.
Den första åtgärden är att se till att det inte föds fler affected, och på sikt kommer vi att avla bort CEA ur linjerna. Med hjälp av gentester kan vi trots allt använda särskilt goda CEA-bärare i avel och inte behöva tappa en stor del av den genetiska variationen vilket vore förödande i vår än så länge numerärt lilla ras.

Välkommen att Gilla sidan och göra kommentarer eller ställ frågor lite längre ner på sidan!