Senast uppdaterad 2012-06-06 16:57

Ingen DM, Degenerativ Myelopati hos Silken Windhounds

DM är en progredierande (fortskridande) sjukdom utav ryggmärgen på äldre hundar. De första symtomen är koordinationsförlust och svaghet med muskelförtvining i bakbenen/bakdelen som i slutändan leder till förlamning av bakpartiet. Får sjukdomen ytterligare fortskrida, även förlamning i frampartiet/frambenen.

 

Under maj månad 2011 gjordes en drive med tester för DM hos Silken Windhounds.
I antal räknat motsvarar de testade hundarna  nästan 10 procent av den nu levande världspopulationen.
7 svenska hundar och 1 norsk svenskfödd hund testades, dessa friade i sin tur ytterligare 11 ättlingar helt, genom att vara heriditärt fria.

Samtliga testade hundar i rasen var genetiskt helt fria från DM. Därför nöjer vi oss i nuläget att konstatera att vi tror inte vi har det i rasen. Det ställs därför inga krav på att avelshundar skall testas för DM.
Skulle det hittas någon Silken Windhound som är bärare i framtiden får vi omvärdera beslutet.

Läs mer om bakgrunden till varför testerna gjordes.

Välkommen att Gilla sidan och göra kommentarer eller ställ frågor lite längre ner på sidan!