Senast uppdaterad 2012-06-06 16:58

Två nya hälsoprojekt för Silken Windhounds

Trots att varken DM eller CEA någonsin har hittats hos Silken Windhound drar vi nu igång 2 stora hälsoprojekt för att se om vi har det i rasen. Det finns hos några av de raser som rasen baseras på och vi behöver veta om vi har 2 okända hälsoproblem att ta hänsyn till i avelsarbetet

I rasen har vi i stort sett bara behövt bekymra oss om MDR1 och Lotus, vi har inga andra rastypiska sjukdomar. MDR1 testar vi för och tar hänsyn till i aveln, för Lotus finns inget test än så vi hoppas alltid på det bästa för varje kull. Nu ser det ut som att det kan komma ett test om något år för Lotus om vi har tur.

Det finns problem hos de raser som ligger till grund för Silken Windhound och därför har vi valt att testa i första hand avelshundar för vissa saker. Dels för att se om vi har fått in problemen, dels för att skapa en "baseline" för vad som är normalt hos Silken Windhound.

Sköldkörtel
De flesta avelshundar är testade för sköldkörtelproblem. I de fall testerna har avvikit från de normala så har det rört sig om tillfälliga svängningar i dessa hormoner som då hunden testats om varit normala igen.

Ögon
Vi vet ju att PRA finns hos Whippet och att LHW (multigenerationers lurcher baserad på Whippet med inslag av Sheltie) har CEA/Collie Eye Syndrom. Nästan alla våra avelshundar är ögonlysta, vi har aldrig sett PRA eller CEA. Vi har då dragit en lättnadens suck och tackat vår lyckliga stjärna att vi undgått att få in detta i vår ras.

Nu ser det ut som att det inte är fullt så enkelt.

LHW ingick i forskningen för att ta fram gentest för CEA. För dom var då testerna gratis och stora delar av i alla fall den amerikanska populationen är testad för CEA. Mindre än 10% är normala! Med 90% bärare i enkel och dubbel form är CEA så utspritt hos LHW att vi börjar undra hur vi kan ha undgått det då LHW är en stor del av grundmaterialet för Silken Windhound.

Det visar sig att en hel del av de hundar som testats för CEA, inte bara LHW utan även andra raser, kan vara affected, d v s dubbelbärare men inte visa CEA vid ögonlysning. I samma kull kan det finnas valpar som är affected  med stora problem, t o m blindhet, andra är till synes helt opåverkade. Detta beror på att anlaget för CEA åtföljs av modifiers som kan mildra eller hindra sjukdomen för att manifesteras.

Man vet inte mycket om dessa modifiers, man kan i nuläget inte testa fram dom, man vet inte hur dom fungerar och man vet inte hur dom nedärvs.

Vi måste nu dra den obehagliga slutsatsen att vi mycket väl kan ha CEA hos Silken Windhound, även om det aldrig påvisats vid ögonlysning. Vi skulle helt enkelt hittills kunna ha klarat oss via modifiers som vi inte vet om vi kan förlita oss på i framtiden, eller om det kommer att dyka upp sjuka hundar.

Därför drar vi nu igång en första testning för CEA.
Då det är osannolikt att CEA kan ha kommit till Silken Windhound via grundraserna Borzoi och Whippet, så skall vi nu testa gamla hundar som i stamtavlorna ligger så nära de ursprungliga LHW som använts. Dessutom kommer hundar med väldigt många avkommor och ättlingar (även tikar med många ättlingar i flera led, inte bara hårt använda hanhundar) att testas.

Poängen med att först testa de hundar som ligger närmast LHW är att om samtliga visar sig vara fria så har vi sannolikt inte fått in det i rasen. Det är helt enkelt mest effektivt rent ekonomiskt att testa dessa hundar först istället för att alla och envar ska kosta på att testa efterkommande generationer, vilket innebär oändligt många fler hundar.

I några fall finns inte dessa hundar längre i livet och vi testar då en del avkommor istället.

Testet är väldigt dyrt, omkring 200 dollar, och man pratar i USA om att samla in pengar till testning, för många uppfödare med långt fler än 10 hundar att testa blir det annars inte praktiskt genomförbart.
Alla, även dom med sällskapshundar, kommer att kunna skänka pengar och ange vilken förfader till deras hund dom helst vill stödja.

DM, Degenerativ Myelopati

DM är en progredierande (fortskridande) sjukdom utav ryggmärgen på äldre hundar. De första symtomen är koordinationsförlust och svaghet med muskelförtvining i bakbenen/bakdelen som i slutändan leder till förlamning av bakpartiet. Får sjukdomen ytterligare fortskrida, även förlamning i frampartiet/frambenen.

Våra Silken Windhounds blir ofta väldigt gamla och ingen har väl tyckt att det är så konstigt om de gamla hundarna blir svaga i bakdelen på gamla dagar. Men DM är konstaterat hos både Borzoi och Sheltie (ingår i den genetiska makeupen hos LHW), men tycks inte nämnas hos Whippet.

Vi vet inte alls om vi har DM i rasen.
Men enligt samma princip som för CEA så kommer vi att testa hundar som ligger så nära våra Founders som möjligt. Vi hoppas på ett hundratal hundar i första omgången då detta test är billigare, omkring 45 dollar per hund.

Kontentan av det hela är att vi nu genomför testning i första hand för att utröna om vi har dessa problem i rasen, det är INTE problem som har påvisats hos Silken Windhound!

Har vi inga bärare så är allt gott o väl.
Hittar vi bärare inom DM och/eller CEA så innebär det tyvärr att alla avelshundar måste testas framöver precis som vi idag testar för MDR1 och tar hänsyn till resultaten i aveln.

Resultat av dessa första testningar väntas i sommar (2011).

Läs mer om DM
http://www.borzoi-ringen.com/pdf/InformationomDegenerativeMylopathy.pdf

Läs mer om CEA
http://www.svenskacollieklubben.se/halsa_ogon.htm
och t ex
sid 15-16  i http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00000143/01/Studentarbete15.pdf

Välkommen att Gilla sidan och göra kommentarer eller ställ frågor lite längre ner på sidan!