Senast uppdaterad 2014-06-04 15:30

Omplaceringar

Med så få hundar i rasen i landet har behovet av omplacering genom åren varit minimalt