Senast uppdaterad 2010-10-25 16:23

Svenska uppfödare av Silken Windhounds

Trots att Silken Windhounds inte är erkända av SKK (Svenska Kennelklubben), har medlemmar i SKK dispens att föda upp Silken Windhounds. Se SKK's protokoll UKK nr 4, 2004.

Följande medlemmar i SSWK föder upp Silken Windhounds

Det finns för närvarande ett 30-tal Silken Windhounds i Sverige. Första valpkullen i Sverige föddes 2001, och det har fötts totalt 15 kullar i Sverige, vilket resulterat i totalt 42 valpar.(Medelvärdet är 2,8 valpar per kull) En del av dessa valpar har flyttat utomlands. Det föds inte särskilt många Silken Windhoundvalpar i Sverige och inte speciellt ofta.

 

Kontakta gärna uppfödare på förhand och anmäl ditt intresse för valp så att du hamnar på väntelista hos någon uppfödare