Senast uppdaterad 2014-06-04 15:29

Erkännande av rasen

Det tar lång tid för en ny ras att bli erkänd av de officiella kennelklubbarna.
Silken Windhounds erkändes av den Slovenska Kennelklubben år 2004, Slovenien är ännu det enda land som erkänner rasen.

SKK, Svenska Kennelklubben, erkänner inte Silken Windhounds, men medlemmar i SKK har dispens att föda upp Silken Windhounds. Se SKK's protokoll UKK nr 4, 2004.
SKK kommer inte att erkänna rasen förrän den är erkänd av den officiella kennelklubben i hemlandet.

Ursprungsland är USA. USA har till skillnad från Sverige många kennelklubbar men för svenskt vidkommande räknas bara en, AKC, American Kennel Club. Det beror på att SKK är associerat med FCI och FCI erkänner bara en enda kennelklubb per land, och i USA är det AKC som gäller.

Det är ytterst osannolikt att FCI kommer att erkänna Silken Windhounds innan dom är erkända av AKC.

FCI's statuter och Standing Orders

Enligt FCI's statuter och Standing Orders skall alla FCI-anslutna kenneklubbar erkänna alla andra FCI-klubbars sidoregister.
Silken Windhounds är ju erkända i Slovenien och finns därmed i deras sidoregister.

Den ungerska kennelklubben har därför valt att från juli 2010 tillåta Silken Windhounds att tävla om CAC och utställningschampionat, men erkänner inte rasen i nuläget.

Detsamma gäller Slovakien. Den Slovakiska kennelklubben erkänner inte rasen men vi kan ställa ut sedan år 2012 och första Silken Windhound tog championat 2012.

Fr o m 2013 kan Silken Windhounds ta championat i Serbien, de första hundarna tog championtiteln våren 2013.

Fr o m våren 2014 kan Silken Windhounds ta championat i Kroatien, första championat erövrat maj 2014.

Det innebär att rasen i dagsläget kan ta officiella nationella championat i 5 länder i Europa, Kroatien, Slovenien, Slovakien, Serbien och Ungern.

Status i ursprungslandet USA

I USA är Silken Windhounds erkända av UKC, United Kennel Club.
Det är USA's näst största kennelklubb.

Efter en första ansökan om erkännande av rasen hos AKC fick vi besked att dom kräver att en ras skall ha existerat minimum 30-40 år och AKC tycks räkna från rasens skapelse och inte från stambokens stängning.

Första kullen i stamboken föddes år 1984 men den första inkorsningen med Borzoi föddes 13 mars 1985 så tekniskt sett borde vi kunna ansöka igen från år 2015 då rasen officiellt firar 30-årsjubileum.

FSS, Foundation Stock Service, är AKC's motsvarighet till SKK's annexregister.
Alla raser som inte tidigare är erkända av AKC måste först ansöka om att få registreras i FSS, det gäller även raser som är erkända av FCI.

Som regel krävs upprepade ansökningar till FSS innan man kommer in. De första gångerna får man räkna med avslag och rasklubben får en så kallad "laundry list", en lista med punkter som rasklubben måste åtgärda innan rasen kan komma ifråga.

Den tid som rasen tillbringar i FSS är lite olika. En del raser stannar i FSS i åratal och tycks av olika skäl inte komma längre, eller åker eventuellt till och med ut ur FSS på grund av bristande aktivitet inom rasen i USA. Andra raser tas upp i AKC redan efter ett par år. Minimitiden i FSS är 3 år innan en ras kan erkännas fullt ut och upptas i AKC.

SKK är inte intresserade av raser i FSS, för erkännade av SKK krävs fullt erkännade av AKC. Så länge rasen är erkänd av AKC, men inte av FCI, blir den inte fullt erkänd av SKK heller, utan hamnar i SKK's annexregister.

Vi kan bara gissa hur lång tid det tar till ett erkännade av SKK, det kan röra sig om allt från 10 till 30 år eller mer framåt i tiden.

Välkommen att Gilla sidan och göra kommentarer eller ställ frågor lite längre ner på sidan!