Senast uppdaterad 2014-02-01 16:24

Hälsa - allmänt

Var vänlig notera att det som står på denna sida gäller hela världspopulationen, inte bara de svenska hundarna.

Silken Windhounds är en ovanligt frisk ras.
ISWS, International Silken Windhound Society, har register över de sjukdomar som drabbat Silkens hittills.
Vi har ganska noga reda på hur hälsosituationen ser ut.

Silkens har av ren och skär tur lyckats undvika att få speciellt mycket rastypiska problem från ursprungsraserna (Whippet,Borzoi och till viss del Sheltie).

 • Vi har ännu inte sett några fall av PRA eller andra nedärvda ögonproblem.
 • Silkens tycks inte bli skendräktiga, det finns nästan inga rapporter om tikar som blir skendräktiga.
 • Ytterst få fall av pyometra har rapporterats men de flesta Silkens lever i USA där tikar som regel kastreras om dom inte ska gå i avel, så man kanske inte skall dra för stora växlar på detta.

Rasbundna sjukdomar

 • MDR1, multi drug resistance
  Läs mer >>
 • Lotus
  Läs mer >>
 • Det finns inga diagnoser hos Silken Windhounds där man fastställt CEA men vi har det genetiskt och avelshundar testas för CEA, precis som för MDR1. Läs mer >>

Silkens har dock inte undkommit alla andra problem:

 • Det förekommer kryptorkism, vilket inte alls är ovanligt hos Whippet
 • I de första generationerna var slutna navelbrock vanligt förekommande men selektiv avel som tar hänsyn till detta polygenetiska tröskelanlag har kraftigt reducerat förekomsten av navelbrock i senare generationer.
 • Vi har haft en magomvridning
 • Ytterst få fall av cancer
 • Det har förekommit några valpar med blåsljud på hjärtat men vidare undersökningar har påvisat helt olika anledningar till detta, ingen orsak som har visat sig flera gånger. Hundar med blåsljud, oavsett orsak, går inte vidare i avel, för säkerhets skull.
 • Vi har haft ett enda fall av "sudden death", orsakat av dilaterad cardiomypati, det enda fallet av dilaterad cardiomypati som har konstaterats.
 • 1 fall av nedsatt funktion i bukspottkörteln
 • 1 fall av trombocytopenia som följdsjukdom till Erlichia
 • 1 fall av otillräcklig bendensitet i ett framben, med multipla benbrott som följd
 • ett par fall av "strupficka"
 • några fall av klåda med icke identifierad orsak
 • några fall av "iris athrophy" hos äldre hundar

En vanlig dödsorsak för Silken Windhounds är bilar, bilar dödar fler Silken Windhounds än någon av de enskilda sjukdomar vi hittills sett hos rasen.

Håll ALLTID din Silken Windhound kopplad i närheten av trafikerad väg!