Senast uppdaterad 2011-08-07 13:36

Stambok för Silken Windhounds

Silken Windhounds registreras i en internationell stambok som förs av ISWS, International Silken Windhound Society.
Stamboken stängdes så sent som år 2000.

Det finns en online version av stamboken där man kan söka hundar och följa deras förfäder bakåt i många generationer.
Den version som finns online uppdateras bara ca 1 gång om året och är alltså inte helt up to date.

I och med att Silken Windhound erkänts i USA (ursprungslandet) av UKC, United Kennel Club, så förs den officiella stamboken i USA av UKC.
Alla Silken Windhounds utanför USA stambokförs fortfarande av ISWS.

Registrering av Silken Windhounds har tidigare skett i 2 steg.
Alla valpar har registrerats med "limited registration", en begränsad registrering som inte tillåter registrering av avkomma från den hunden. Detta betyder att alla valpar registrerats med en inbyggd avelsspärr, och spärren har endast kunnat lyftas om hunden bedömts vara tillräckligt bra för att gå i avel.

I och med att UKC bara har en enda nivå på registerering, precis som vi är vana vid här i Sverige, så har den stegvisa registreringen i ISWS upphört med omedelbar verkan och gäller dessutom retroaktivt.
Det innebär att alla SWH som tidigare registrerats med begränsad registrering som inte tillåter avel faktiskt har full registrering från och med nu.

För att registrera avkomma från hunden måste den dessutom DNA-profileras och härstamningen kontrolleras mot föräldrarnas DNA-profil.

Antal registreringar

Missa inte att den här sektionen är uppdelad på flera sidor - se menyn upptill till höger

<< Första < Föregående 1 2 3 4 Nästa > Sista >>
(Sida 1 av 4)