Senast uppdaterad 2010-10-27 16:03

Klubbinformation

SSWK bildades år 2005.

Mål

  • informera och sprida kunskap om rasen Silken Windhound och dess användningsområden
  • informera och sprida kunskap om Svenska Silken Windhoundklubben - dess mål, organisation och arbetsformer
  • arbeta för ett erkännade av rasen, inom och utanför Sverige
  • främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av med av klubben upprättade riktlinjer
  • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet
  • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • anordna verksamheter såsom utställningar och prov, etc
  • stödja och medverka i forskningsarbete