Senast uppdaterad 2010-10-24 19:13

Den växande hunden

En Silken Windhound är som regel helt vuxen först vid närmare 3 års ålder.
På höjden är tikar ofta färdiga vid 7-8 månader men hanar växer även efter 1-årsåldern. Hanar ökar omkring 3-5 centimeter efter 7 månader, ju större hundens slutstorlek är, desto fler centimeter blir det efter 7 månader.

7 månader gammal hanvalpSå här såg Robban ut när han var 7 månader.

Det är inte ovanligt att folk som inte känner till rasen tar för givet att de foton dom ser på en och samma hund i olika åldrar avser helt olika hundar och tar detta som intäkt för att rasen inte "breeds true", men i själva verket så förändras alltså hunden väsentligt, inte minst i pälsmängd, under uppväxten.

Samma hane 2 år gammalNu har han hunnit bli 2 år

6 år Vid 6 års ålder

Storleken är alltså färdigt relativt tidigt. Både för tikar och hanar gäller att hunden sällan är fullpälsad före 3 års ålder, undantag finns.
Den lilla valpen är ofta rätt så luddig i pälsen. Vid ca 5 månader försvinner valpluddet för att ersättas med den första riktiga pälsen.
Nu ser hunden ganska släthårig ut fram till ett-årsåldern. Behängen börjar växa men någonstans mellan 1 och 2 år så fäller hunden ur ordentligt, först efter det kan man se den vuxna hundens päls börja växa ut.

Tikar fäller ju ur pälsen på ett annat sätt än hanar, dels efter valpning men också ca 4 månader efter löp, den okastrerade tiken har ungefär samma pälsmängd och längd för varje återväxt av pälsen efter 3-årsåldern.
För hanarna som inte fäller ut på samma sätt kan man ofta se att pälsen blir både tjockare och längre ju mer åren går. Samma fenomen kan uppstå hos kastrerade tikar.

Det går inte att förutse om valpen kommer att få rosenöron eller ståndöron (båda är tillåtna enligt standarden men rosenöron föredras).
Det är ett polygent anlag och även om båda föräldrarna har perfekta små rosenöron kan flera av valparna ändå får rejäla ståndöron.
Öronen brukar börja resa på sig vid tandömsningen, d v s vid 4-5 månaders ålder men hos vissa hundar reser sig öronen så sent som efter 2 år.

Tikarna brukar börja löpa någonstans mellan 12 och 24 månader. Löpcykeln är individuell men det vanliga är 6-8 månader mellan löpen. Skendräktighet är ett okänt begrepp inom rasen.

Många tycker att en SWH är vuxen mentalt vid 2 men faktum är att hunden fortfarande förändrar sig fram till 3 då man kan se det vuxna beteende som hunden behåller resten av sitt liv.

 

Se fotodokumentation av en valp som växer upp